Giá điện gió, điện mặt trời cần hài hoà lợi ích, chia sẻ rủi ro

Giá điện gió, điện mặt trời cần hài hoà lợi ích, chia sẻ rủi ro

Link gốc: https://baochinhphu.vn/gia-dien-gio-dien-mat-troi-can-hai-hoa-loi-ich-chia-se-rui-ro-102230403210216393.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *