Gotion và PTT Group liên doanh sản xuất pin lưu trữ năng lượng mặt trời xe điện ở Nha Trang Khánh Hòa tại Thái Lan

Gotion và PTT Group liên doanh sản xuất pin lưu trữ năng lượng mặt trời xe điện ở Nha Trang Khánh Hòa tại Thái Lan

Gotion xây dựng cơ sở sản xuất bộ pin lưu trữ năng lượng mặt trời ở Thái Lan

Công ty khổng lồ về pin lưu trữ năng lượng mặt trời xe điện ở Nha Trang Khánh Hòa Gotion High-tech của Xuất xứ Trung Quốc do Volkswagen hậu thuẫn sẽ xây dựng một nhà máy ở sản xuất bộ pin lưu trữ năng lượng mặt trời ở Thái Lan để nhắm đến thị trường Đông Nam Á.

Công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Gotion, Gotion Singapore đã ký một thỏa thuận với Công ty TNHH Nuovo Plus của Thái Lan vào ngày 15 tháng 12 để thành lập một liên doanh.

Nuovo là công ty con của Tập đoàn PTT, công ty hóa dầu và năng lượng của nhà nước kiểm soát lớn nhất Thái Lan.

Theo Gotion, hai bên có kế hoạch thành lập một công ty liên doanh có tên là NV Gotion Co Ltd tại Thái Lan để xây dựng cơ sở sản xuất pin lưu trữ năng lượng mặt trời lithium-ion.

Gotion và PTT Group liên doanh sản xuất pin lưu trữ năng lượng mặt trời xe điện ở Nha Trang Khánh Hòa tại Thái Lan
Gotion và PTT Group liên doanh sản xuất pin lưu trữ năng lượng mặt trời xe điện ở Nha Trang Khánh Hòa tại Thái Lan

Vốn đầu tư ban đầu của liên doanh NV Gotion là 17,4 triệu USD

Liên doanh sẽ có vốn đăng ký ban đầu là 300 triệu baht (tương đương 8,6 triệu USD), trong đó công ty Gotion Singapore nắm 49% cổ phần trong liên doanh và còn lại 51% cổ phần do công ty Nuovo nắm giữ.

Gotion cho biết tổng vốn đầu tư vào liên doanh ước tính khoảng 17,4 triệu USD, với cả hai bên trong liên doanh cùng đóng góp theo tỷ lệ cổ phần tương ứng của họ.

Công việc chính của liên doanh này bao gồm việc thiết kế, phát triển, xác nhận và sản xuất mô-đun pin, xây dựng hệ thống quản lý pin lưu trữ năng lượng mặt trời cho xe và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Liên doanh NV Gotion có kế hoạch xây dựng dây chuyền sản xuất bộ pin lưu trữ năng lượng mặt trời lithium-ion tại Hành lang kinh tế phía Đông của Thái Lan và dự kiến ​​giai đoạn đầu tiên của dây chuyền sản xuất sẽ đi vào hoạt động vào quý 4 năm 2023 để cung cấp các sản phẩm pin lưu trữ năng lượng mặt trời chất lượng cao ra thị trường.

Liên doanh NV Gotion có kế hoạch dưa dây chuyền sản xuất bộ pin lưu trữ năng lượng mặt trời lithium-ion hoạt động vào năm 2024
Liên doanh NV Gotion có kế hoạch dưa dây chuyền sản xuất bộ pin lưu trữ năng lượng mặt trời lithium-ion hoạt động vào năm 2024

Gotion cho biết liên doanh sẽ khám phá các thị trường năng lượng mới ở ASEAN bên cạnh việc nội địa hóa sản xuất pin lưu trữ năng lượng mặt trời ở Thái Lan nhằm tạo cơ sở để xuất khẩu pin.

Việc thành lập liên doanh giúp hỗ trợ mục tiêu điện khí hóa của Tập đoàn PTT vào năm 2050 và mục tiêu không phát thải của Thái Lan vào năm 2065.

Liên doanh tại Thái Lan là động thái mới nhất của Gotion nhằm mở rộng ra thị trường toàn cầu.

Vào ngày 16 tháng 7, Gotion thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận với Tập đoàn Bosch để mua lại nhà máy của tập đoàn này ở Gottingen, Đức để có hoạt động sản xuất đầu tiên ở châu Âu.

Sau khi hoàn tất thỏa thuận, Gotion sẽ bắt đầu hoạt động sản xuất với việc cải tạo một phần nhà máy hiện tại và đào tạo nhân viên hiện có.

Theo công ty nghiên cứu thị trường SNE Research của Hàn Quốc, Gotion là nhà sản xuất pin lưu trữ năng lượng mặt trời số 8 thế giới, với 2,9% thị phần toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay.

Đọc thêm: Gotion và Vingroup khởi công xây dựng nhà máy pin lưu trữ năng lượng mặt trời LFP tại Việt Nam

/*! This file is auto-generated */!function(c,l){“use strict”;var e=!1,o=!1;if(l.querySelector)if(c.addEventListener)e=!0;if(c.wp=c.wp||{},c.wp.receiveEmbedMessage);else if(c.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(!t);else if(!(t.secret||t.message||t.value));else if(/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret));else{for(var r,s,a,i=l.querySelectorAll(‘iframe[data-secret=”‘+t.secret+'”]’),n=l.querySelectorAll(‘blockquote[data-secret=”‘+t.secret+'”]’),o=0;o<n.length;o++)n[o].style.display="none";for(o=0;o<i.length;o++)if(r=i[o],e.source!==r.contentWindow);else{if(r.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(s=parseInt(t.value,10)))s=1e3;else if(~~s<200)s=200;r.height=s}if("link"===t.message)if(s=l.createElement("a"),a=l.createElement("a"),s.href=r.getAttribute("src"),a.href=t.value,a.host===s.host)if(l.activeElement===r)c.top.location.href=t.value}}},e)c.addEventListener("message",c.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),c.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(o);else{o=!0;for(var e,t,r,s=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),a=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11./),i=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),n=0;n<i.length;n++){if(!(r=(t=i[n]).getAttribute("data-secret")))r=Math.random().toString(36).substr(2,10),t.src+="#?secret="+r,t.setAttribute("data-secret",r);if(s||a)(e=t.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),t.parentNode.replaceChild(e,t);t.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:r},"*")}}}}(window,document);

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *