Tesla Megapack có thể cháy hàng trong 2 năm tới

Tesla Megapack có thể cháy hàng trong 2 năm tới

Tesla đã ra mắt Megapack vào năm 2019 và đây là sản phẩm lưu trữ năng lượng thứ ba của Tesla sau Powerwall và Powerpack.

Một đơn vị Megapack duy nhất là hệ thống pin lưu trữ năng lượng mặt trời 3 MWh có kích thước bằng thùng chứa với các mô-đun, bộ biến tần và hệ thống nhiệt tích hợp. Với kích thước lớn hơn và thiết bị điện tử tích hợp, Tesla tuyên bố rằng Megapack có mật độ năng lượng cao hơn 60% so với Powerpack của nó. Nó cũng có sẵn tại chỗ để cài đặt và có thể vận chuyển trong các thùng chứa.

Vài tháng trước, Tesla đã cập nhật Megapack với công suất lớn hơn là 3,9 MWh.

Giờ đây, một số người người tiêu dụng đã chỉ ra rằng Tesla đã cập nhật bộ cấu hình trực tuyến của mình với thời gian giao hàng sớm nhất vào quý 3 năm 2024.

Tesla Megapack sẽ được giao hàng sớm nhất vào Q3 năm 2024
Tesla Megapack sẽ được giao hàng sớm nhất vào Q3 năm 2024

Vị trí, cài đặt hoặc số lượng dường như không thay đổi bất cứ điều gì. Tesla không liệt kê bất kỳ đợt giao hàng nào cho đến quý 3 năm 2024 – gần hai năm kể từ bây giờ.

Gần đây, các dự án hệ thống pin lưu trữ năng lượng mặt trời lưu trữ năng lượng Megapack liên tục xuất hiện.

Sản phẩm lưu trữ năng lượng lớn nhất của Tesla đã nhanh chóng nổi lên như một hệ thống pin lưu trữ năng lượng mặt trời hàng đầu cho các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn. Nó cho phép các công ty điện lực sử dụng tốt hơn năng lượng tái tạo, như năng lượng mặt trời và ổn định lưới điện.

Megapack đã giúp bộ phận năng lượng của Tesla tăng tốc triển khai lưu trữ và công ty hiện đã xây dựng được một lượng đơn đặt hàng tồn đọng ấn tượng.

Nhưng Tesla hiện đang làm việc nhanh hơn bao giờ hết trong số lượng công việc tồn đọng của mình với 42 Megapacks mỗi tuần được sản xuất tại Gigafactory Nevada, bên cạnh Megafactory mới ở California gần đây đã đi vào hoạt động và nhà máy này đang cố gắng tăng cường công suất với mục tiêu đầy tham vọng là 40 GWh Megapacks mỗi năm.

Đó là lý do tại sao điều ấn tượng là mặc dù có công suất mới, Tesla vẫn phải mất khoảng 20 tháng để lắp đặt mới.

Khi Megafactory ở California hoạt động hết công suất, Tesla sẽ triển khai nhiều dung lượng lưu trữ năng lượng hơn trong một quý so với toàn bộ sự tồn tại của Tesla Energy cho đến ngày hôm nay.

Đọc thêm: Tesla Megapack – Hệ thống lưu trữ lớn nhất ở châu Âu

/*! This file is auto-generated */!function(c,l){“use strict”;var e=!1,o=!1;if(l.querySelector)if(c.addEventListener)e=!0;if(c.wp=c.wp||{},c.wp.receiveEmbedMessage);else if(c.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(!t);else if(!(t.secret||t.message||t.value));else if(/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret));else{for(var r,s,a,i=l.querySelectorAll(‘iframe[data-secret=”‘+t.secret+'”]’),n=l.querySelectorAll(‘blockquote[data-secret=”‘+t.secret+'”]’),o=0;o<n.length;o++)n[o].style.display="none";for(o=0;o<i.length;o++)if(r=i[o],e.source!==r.contentWindow);else{if(r.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(s=parseInt(t.value,10)))s=1e3;else if(~~s<200)s=200;r.height=s}if("link"===t.message)if(s=l.createElement("a"),a=l.createElement("a"),s.href=r.getAttribute("src"),a.href=t.value,a.host===s.host)if(l.activeElement===r)c.top.location.href=t.value}}},e)c.addEventListener("message",c.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),c.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(o);else{o=!0;for(var e,t,r,s=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),a=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11./),i=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),n=0;n<i.length;n++){if(!(r=(t=i[n]).getAttribute("data-secret")))r=Math.random().toString(36).substr(2,10),t.src+="#?secret="+r,t.setAttribute("data-secret",r);if(s||a)(e=t.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),t.parentNode.replaceChild(e,t);t.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:r},"*")}}}}(window,document);

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *