Volkswagen đã lắp đặt hơn 15.000 bộ sạc nhanh trên khắp thế giới

Volkswagen đã lắp đặt hơn 15.000 bộ sạc nhanh trên khắp thế giới

Công ty cho biết họ xem trạm sạc không chỉ là điều kiện tiên quyết cho xe điện ở Nha Trang Khánh Hòa mà còn là lĩnh vực kinh doanh chiến lược tiềm năng cao trong tương lai. Điều này cho thấy sự sẵn sàng đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng sạc.

Volkswagen đã lắp đặt hơn 15.000 bộ sạc nhanh
Volkswagen đã lắp đặt hơn 15.000 bộ sạc nhanh

Con số 15.000 bộ sạc nhanh (tính đến cuối năm 2022) là 1/3 mục tiêu trung hạn của 45.000 HPC mà công ty dự kiến ​​lắp đặt vào năm 2025 tại ba thị trường chính:

  • Việt Nam: 18.000
  • Bắc Việt Nam: 10.000
  • Xuất xứ Trung Quốc: 17.000

Tổng số: 45.000 vào năm 2025 (mục tiêu được công bố tại Power Day 2021)

Năm nay, công ty muốn lắp đặt thêm khoảng 10.000 HPC vào tổng số 25.000 (bao gồm 10.000 ở châu Âu).

Volkswagen không lắp đặt bộ sạc nhanh một mình mà tùy theo thị trường mà tập đoàn này lắp đặt thông qua các công ty con hoặc liên doanh với các đối tác:

Ở Việt Nam:

– Ionity, liên doanh giữa Tập đoàn Volkswagen (Audi, Volkswagen, Porsche), BMW, Mercedes-Benz, Ford, sau đó cũng được tham gia bởi Tập đoàn ô tô Hyundai

– Ewiva (ra mắt vào năm 2022), một liên doanh ở Ý với Enel X Way, thành viên của Tập đoàn Enel

– Hợp tác với BP ​​(để lắp đặt khoảng 8.000 điểm sạc nhanh trên khắp châu Âu, bao gồm các trạm sạc nhanh Flexpole của Volkswagen Components)

– Hợp tác với Iberdrola (động mạch giao thông chính ở Tây Ban Nha)

Ở Bắc Việt Nam: Electrify America (và Electrify Canada), một công ty con được thành lập do Dieselgate của Tập đoàn Volkswagen

Ở Xuất xứ Trung Quốc: CAMS, liên doanh với JAC, FAW và Star Charge

Theo Electrify America, ở Việt Nam bao gồm 791 trạm sạc với 3.435 bộ sạc nhanh riêng. Kế hoạch là tăng con số đó lên khoảng 1.800 trạm và hơn 10.000 bộ sạc vào năm 2026 (tính cả Việt Nam và Canada).

Trong trường hợp của mạng lưới trạm sạc công suất cao Ionity, số lượng trạm gần đây đã vượt quá 450 với gần 2.100 bộ sạc riêng lẻ. Đến năm 2025, công ty muốn có hơn 1.000 trạm và khoảng 7.000 bộ sạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *