Lưu trữ Danh mục: Tham vấn chính sách

Trình tự xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió

Trình tự xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió

(Tin tức) – Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió.

Tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, khả thi cho phát triển điện mặt trời mái nhà

Tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, khả thi cho phát triển điện mặt trời mái nhà

(Tin tức) – Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà.

Đề xuất nhà máy điện mặt trời được phép bán trực tiếp cho khách hàng qua đường dây riêng

Đề xuất nhà máy điện mặt trời được phép bán trực tiếp cho khách hàng qua đường dây riêng

(Tin tức) – Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời sẽ được bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn thông qua đường dây riêng hoặc qua lưới điện quốc gia.

Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu

Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu

(Tin tức) – Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.