Lưu trữ Danh mục: Tham vấn chính sách

Trình tự xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió

Trình tự xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió

(Tin tức) – Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió.

Tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, khả thi cho phát triển điện mặt trời mái nhà

Tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, khả thi cho phát triển điện mặt trời mái nhà

(Tin tức) – Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà.