Điện lực TPHCM phản hồi kiến nghị về thu mua điện mặt trời mái nhà

(Tin tức) – Tháng 6/2020, ông Vũ Văn Bình (TPHCM) có lắp hệ thống điện mặt trời áp mái. Tháng 8/2020, ông đã lắp công tơ điện 2 chiều từ công ty điện lực. Tuy nhiên, theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg, kể từ ngày 1/1/2021 không ký hợp đồng mua bán điện từ nguồn điện mặt trời mái nhà có ngày vận hành, phát điện sau ngày 31/12/2020.

Như vậy, gia đình ông Bình vẫn đủ điều kiện để được ký hợp đồng mua bán điện với công ty điện lực. Nhưng công ty điện lực trì hoãn, không xúc tiến ký hợp đồng cho đến nay, mặc dù ông Bình đã nhiều lần liên hệ.

Ông Bình đề nghị công ty điện lực thực hiện mua bán điện đúng theo cam kết và các quyết định được ban hành.

Công ty Điện lực Tân Bình, Tổng Công ty Điện lực TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 16/6/2021, Công ty Điện lực Tân Bình có tiếp nhận phiếu yêu cầu của ông Vũ Văn Bình (Phường 2, quận Tân Bình) với yêu cầu gắn mới hệ thống điện năng lượng mặt trời. Căn cứ nội dung phiếu yêu cầu, Công ty đã cử nhân viên đến xác minh thực tế việc lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Ngày 23/6/2021, Công ty cử nhóm công tác đến địa chỉ trên thực hiện thay công tơ 2 chiều (ghi chú: công tơ đã tắt bộ chỉ số chiều nhận sản lượng phát lên lưới). Đồng thời đã giải thích với khách hàng, trường hợp này (thời điểm đăng ký ngày 16/6/2021) không đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán điện mặt trời, với lý do, theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 8 Chương III có nội dung:

“Giá mua điện tại Khoản 2 Điều này được áp dụng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà có thời điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn từ 01 tháng 7 năm 2019 đến 31 tháng 12 năm 2020…”.

Qua làm việc với ông Bình ngày 20/02/2024, với thông tin, hồ sơ đã giải quyết yêu cầu dịch vụ tháng 6/2021 được cung cấp, ông Bình xác nhận hoàn toàn đồng ý về trường hợp của ông có thời điểm liên hệ sau ngày 31/12/2020.

Từ thời điểm 31/12/2020 trở về trước, ông Bình không có liên hệ gì với Công ty Điện lực Tân Bình về gắn mới hệ thống điện mặt trời mái nhà, thông tin phản ánh là có lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà từ tháng 6/2020 và được công ty điện lực gắn công tơ trong tháng 8/2020 là không đúng.

Việc Công ty không ký hợp đồng mua bán điện mặt trời với ông Bình là thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, ông Bình có kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho gia đình được ký hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà. Công ty đã thông báo đến ông Bình, sẽ triển khai khi có hướng dẫn mới của cơ quan có thẩm quyền. Ông Bình hoàn toàn đồng ý với nội dung làm việc được ghi trong biên bản làm việc ngày 20/2/2024.

Chinhphu.vn

Link gốc: https://baochinhphu.vn/dien-luc-tphcm-phan-hoi-kien-nghi-ve-thu-mua-dien-mat-troi-mai-nha-102240301224101467.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *