Giá mua điện mặt trời, gió chuyển tiếp tối đa 1.508 – 1.816 đồng một kWh

Giá mua điện mặt trời, gió chuyển tiếp tối đa 1.508 – 1.816 đồng một kWh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *