Bộ Công Thương: Bảo đảm từ nay đến hết năm sẽ không thiếu điện

Link gốc: https://baochinhphu.vn/bo-cong-thuong-bao-dam-tu-nay-den-het-nam-se-khong-thieu-dien-102230704214532395.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *